Usługi spedycyjne, a usługi przewozu

Gdy zapytamy przeciętnego przechodnia o różnice między umową spedycji a umową przewozu, większość stwierdzi ich brak. Są to jednak kwestie, które znacznie się różnią między sobą a najłatwiej pokazać je w praktyce. Dziś przybliżymy sobie podstawowe elementy stanowiące o odmienności dwóch umów. Czym różnią się usługi spedycyjne od usług przewozu?

Słowo klucz

rozmowyZ reguły panująca zasada charakteryzuje spedycję jako odpłatne organizowanie przemieszczania się materiałów i towarów, wyręczając w ten sposób obowiązki zleceniodawcy, z wyjątkiem samego przewozu. Kluczowe jest stwierdzenie „organizowanie”, które w jasny sposób wyjaśnia to, że nie jest to faktyczne wykonanie przewozu, jak miałoby to miejsce w umowie o przewóz dóbr.

Spedytor nigdy nie powie, że usługa polegała na transporcie lub przewozie przesyłki. Gdy przyjmie zlecenie spedycyjne, usługa świadczona przez niego polegać będzie na zorganizowaniu procesu przemieszczenia ładunku lub prościej wysłaniu/odbiorze przesyłki.

Kwestia przewoźników

ciężarówkaMożemy napotkać małe komplikacje, zanurzając się po raz pierwszy w tej tematyce. Firmy spedycyjne i przewozowe oferują coraz większy zakres usług, a granice między nimi mogą się zacierać. Największe problemy sprawiać mogą przewoźnicy, oferujący zobowiązanie się do określonych, dodatkowych czynności, takich jak przygotowanie koniecznej dokumentacji, znalezienie i zapłacenie odpowiedniemu podwykonawcy i tak dalej. Jak więc odróżnić obie umowy od siebie.

Przypilnujmy terminologii

Najłatwiej rozdzielić to już na samym początku. Jeżeli mówimy o usługach spedycyjnych, przyjęte zlecenie powinno być nazwane „zleceniem spedycyjnym”, a przyjmującym je nikt inny, jak osoba na stanowisku „spedytora”. Na tym dokumencie wyraźnie powinno być zaznaczone, że usługa polega na organizacji przewozu/przemieszczenia ładunku. Dodatkowo taka umowa powinna określić zakres czynności dodatkowych związanych z całym procesem, a odpowiedzialnym za nie jest spedytor. Naturalnie, niewystępowanie tych pozycji sprawi, że nie będzie to umowa o usługach spedycyjnych.

To nie takie trudne

Rozdzielenie tych usług może być problematyczne, ale przy dokładniejszym przyjrzeniu się obu typom usług, powinniśmy bez problemu je odróżnić, zwłaszcza wtedy gdy to my będziemy losowym przechodniem.