Transport ładunków ponadnormatywnych – zmora firm transportowych?

Są kłopotliwe i spędzają sen z powiek niejednemu spedytorowi. Ładunki ponadnormatywne ze względu na swoje specyficzne cechy to jedno z największych wyzwań firm przewozowych.

Chcąc rzetelnie mówić o problemach, jakie niesie ze sobą transport ładunków ponadnormatywnych, należy zastanowić się, czym w gruncie rzeczy ładunki tego typu są. Jakie są ich cechy? Co je wyróżnia? Dlaczego to właśnie ich dotyczy artykuł?

1. Co to jest towar ponadgabarytowy?

Jak wskazuje sama nazwa (często zamiennie używana z ponadnormatywnym) jest to taki towar (lub inaczej: ładunek), który ze względu na swoje cechy fizyczne nie podlega wszystkim typowym i usankcjonowanym prawnie i ogólnie zasadom, które dotyczą ładunków jako takich (a więc przekracza dopuszczalne normy, które mówią o poruszaniu się po drogach). Do transportu tego typu towarów wykorzystuje się specjalistyczną flotę – gotową na najcięższe zadania, mocną i sprawną.

Główne cechy tego typu ładunków, wspomniane powyżej, to:

  • nietypowe, zazwyczaj potężne wymiary,
  • duża masa (choć nie zawsze),
  • problematyczny kształt (niedający się okiełznać w normalnych warunkach).

Poznawszy właściwości ładunków ponadnormatywnych, można słusznie zauważyć, że ich przykładami mogą być: ogromne maszyny budowlane lub rolnicze, reaktory atomowe, transformatory, wagony pociągowe, samoloty, ogromne rury, elementy mostów, itd.

2. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nimi

Jak zostało zaznaczone we wstępie tego artykułu – przewożenie ładunków o nietypowych cechach niesie ze sobą liczne problemy i zagrożenia, z którymi należy sobie poradzić. Wśród najczęstszych odnaleźć można:

  • zniszczenia dróg,
  • utrata równowagi i wypadnięcie z drogi,
  • przewrócenie się samochodu,
  • możliwość zrobienia krzywdy innym uczestnikom ruchu drogowego,
  • możliwość zniszczenia czyjegoś mienia (na przykład zahaczając częścią ładunku o budynek czy inny pojazd).

Na wszystkie bolączki jednak znaleźć można rozwiązania i lekarstwa. Ważne jest jednak, aby kierowca stosował się do wszelkich poleceń i zasad funkcjonujących w świecie transportu ponadgabarytowego i stojących pod literą prawa. Przyjmuje się zatem, że chcąc wjechać do jakiejś miejscowości z towarem nienormatywnym, trzeba poinformować o tym jego rządcę oraz poprosić o reorganizację ruchu drogowego. Firmy transportowe jednak stawiają na odpowiednią flotę, która nie zawodzi nawet w najcięższych sytuacjach.